Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-01-04 12:35:04 Woźny w SP nr 12 Szczegóły
2 2017-12-21 12:19:11 Kontrola Kuratorium Oświaty w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Okres objęty kontrolą: 18.12.2017 Termin… Szczegóły
3 2017-12-15 10:52:28 Woźny w SP nr 12 Szczegóły
4 2017-12-04 11:24:37 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły (oddział przedszkolny) Termin kontroli: 18.10.2017 - 20.10.2017 Dokumentacja i… Szczegóły
5 2017-12-04 11:11:49 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły. Termin kontroli: 18.10.2017 - 20.10.2017 Dokumentacja i przebieg kontroli:… Szczegóły
6 2017-12-04 11:05:45 Kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku (Kontrola pod kątem przygotowania rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018 w oddziale przedszkolnym) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola pod kątem przygotowania rozpoczęcia nowego roku szkolnego w oddziale przedszkolnym. Okres objęty kontrolą: 2017/2018 Termin kontroli: 22.08.2017r. Dokumentacja i przebieg kontroli:… Szczegóły
7 2017-12-04 10:58:58 Kontrola Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku (Kontrola pod kątem przygotowania rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku Zakres kontroli: Kontrola pod kątem przygotowania rozpoczęcia nowego roku szkolnego w szkole. Okres objęty kontrolą: 2017/2018 Termin kontroli: 22.08.2017r. Dokumentacja i przebieg… Szczegóły
8 2017-08-22 13:34:23 Sprzątaczka w SP nr 12 Szczegóły
9 2017-02-08 13:16:05 Kontrola wizytatora z Kujawsko - Pomorskiego Kuratorium Oświaty, przestrzeganie prawa w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Kujawsko - Pomorskie Kuratorium Oświaty. Zakres kontroli: Przestrzeganie praw w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Okres objęty kontrolą: 01.09.2016-27.01.2017. Termin kontroli: 27.01.2017. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do… Szczegóły
10 2016-11-07 08:58:37 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku Zakres kontroli: Kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia Termin kontroli: 04.11.2016… Szczegóły
« 1 2 »